Axana Waelkens

Ik begon mijn studies logopedie in 2015 aan de Hogeschool Gent en studeerde af als logopediste in 2018. Na mijn opleiding startte ik onmiddellijk in het werkveld. Sinds oktober 2018 werk ik in de praktijk. Tijdens mijn opleiding heb ik ondervonden dat de doelgroepen kinderen met articulatie-, taal- en leerproblemen en volwassenen met neurogene communicatiestoornissen me enorm boeien. Ik liep stage in diverse logopedische settings, namelijk privépraktijken, een revalidatiecentrum en een tehuis voor niet-werkenden.

Overdag vind je mij in verschillende scholen of bij mensen thuis. Een goed contact met leerkrachten vind ik van heel groot belang. Na de schooluren werk ik in de praktijk.  

Om iedere cliënt optimaal te kunnen begeleiden, school ik me regelmatig bij.