Behandelingen

Logopedie is een paramedisch beroep in de gezondheidszorg en in het onderwijs. De logopedie houdt zich bezig met de preventie, het onderzoek en de behandeling van stoornissen en beperkingen op het gebied van spraak, taal, stem en gehoor.

Mensen denken nog vaak dat logopedie enkel ‘mooi leren praten’ is. Het is echter veel meer dan dat. Of beter: het is veel meer dan dat geworden. Doorheen de jaren is communicatie belangrijker geworden in de maatschappij: correcte articulatie, een heldere stem, correct taalgebruik, vlot lezen en schrijven,... Een stoornis in die communicatie beperkt onze mogelijkheid om kennis en informatie te delen met anderen of om onze emoties te uiten.

De communicatie verbeteren is de taak van de logopedist. Dat wil zeggen dat verschillende vormen van communicatie aan bod komen: een taal spreken (goede zinnen bouwen, juiste woorden gebruiken, correct articuleren, met een heldere stem spreken), lezen en schrijven, gebarentaal, spraakafzien en ondersteunde communicatiesystemen. Rekenen steunt ook op taal: de handelingen worden in een talige vorm gegoten. Denk maar aan de tafels van vermenigvuldiging: twee groepjes met twee blokken samenvoegen wordt uiteindelijk vertaald als ‘twee maal twee’. Bij een logopedist kun je dus ook terecht met rekenproblemen

Een overzicht van de behandelingen die we aanbieden:
Articulatietherapie
Taaltherapie
Leerstoornissen
Stemstoornissen
Stotteren