Stemstoornissen

Stemproblemen worden meestal veroorzaakt door verkeerd stemgebruik of stemmisbruik: schreeuwen, te luid spreken, te snel spreken, veelvuldig de stem vervormen (nabootsen van tv-figuren). Hierdoor kan heesheid of schorheid optreden. Als de problemen langer aanhouden kan er een afwijking aan de stembanden ontstaan in de vorm van bijvoorbeeld stembandknobbeltjes. Daarom is het belangrijk om bij aanhoudende stemklachten actie te ondernemen. Er worden adviezen gegeven en er wordt gewerkt aan een beter stemgebruik. Bij kinderen wordt dit heel speels aangepakt.

In de loop van hun loopbaan krijgen beroepssprekers (zoals leerkrachten) ook vaak te maken met stemstoornissen. Dit kan een gevolg zijn een overbelasting of een verkeerd gebruik van de stem. De logopedist bouwt het foutieve stemgedrag af en leert het juiste stemgedrag weer aan.