In de praktijk werken we met meerdere logopedisten samen.

We stellen ons even voor:

Inge Platteau

Sinds juni 1999 ben ik afgestudeerd als logopediste. Het schooljaar dat daarop volgde deed ik ervaring op in twee zelfstandige praktijken. Al gauw merkte ik dat dit de weg was waarin ik verder wou gaan. Ik wou een zelfstandige praktijk opstarten wat ik dan ook deed toen ik nog bij mijn ouders woonde. Het begon met een aantal patiënten, maar vrij vlug kwam ik aan een fulltime uurrooster.
In 2004 werd de praktijk uitgebreid met een collega. Uiteindelijk bleef het patiëntenbestand stijgen waardoor we nu kunnen zeggen dat we een groepspraktijk zijn met 4 logopedisten.
Ik blijf fulltime werken. Overdag ga ik naar scholen en doe ik huisbezoeken. Dit contact vind ik van heel groot belang. Zo is het mogelijk een goed overleg te hebben met leerkrachten wat de therapieën van de kinderen alleen maar ten goede komt.
Na de schooluren werk ik in de praktijk. In de praktijk krijgen we dagelijks te maken met een veelzijdigheid van logopedisch handelen. Deze afwisseling vind ik als logopediste heel uitdagend. Het geeft mij dan ook nog steeds veel voldoening om zowel kinderen als volwassenen te helpen. Ik geniet dan ook elke dag van mijn werk als logopediste en merk dat hier ‘mijn hart ligt’.
Zelf ben ik mama van onze zoontjes Briek en Tuur.

Jolien Vanovervelt

Axana Waelkens

Ik begon mijn studies logopedie in 2015 aan de Hogeschool Gent en studeerde af als logopediste in 2018. Na mijn opleiding startte ik onmiddellijk in het werkveld. Sinds oktober 2018 werk ik in de praktijk. Tijdens mijn opleiding heb ik ondervonden dat de doelgroepen kinderen met articulatie-, taal- en leerproblemen en volwassenen met neurogene communicatiestoornissen me enorm boeien. Ik liep stage in diverse logopedische settings, namelijk privépraktijken, een revalidatiecentrum en een tehuis voor niet-werkenden.

Overdag vind je mij in verschillende scholen of bij mensen thuis. Een goed contact met leerkrachten vind ik van heel groot belang. Na de schooluren werk ik in de praktijk.  

Om iedere cliënt optimaal te kunnen begeleiden, school ik me regelmatig bij.

Marjolein Sarrazin