Aanmelding

Eerst komt er een aanmelding. Dit kan op eigen initiatief zijn (via de ouders of via de patiënt(e) zelf), maar kan na verwijzing door de leerkracht, de zorgcoördinator, het CLB, de huisarts, de kinderarts, de N.K.O.-arts, de neuroloog, de orthodontist,… Dit gebeurt meestal telefonisch. Daarbij maken we een eerste afspraak voor een gesprek en een onderzoek.

Onderzoek

Eerst volgt een anamnese gesprek om zo de hulpvraag te weten. We brengen u daarbij ook de hoogte van de praktische werking van de praktijk. Daarna volgt een uitgebreid onderzoek om zo het dossier voor terugbetaling ziekenfonds op te maken. Informatie van derden wordt ingewonnen.

Behandeling

Het handelingsplan wordt uitgewerkt om doelmatig te werk te gaan. Het tijdstip, plaats van de setting en de frequentie worden afgesproken waarna spoedig de therapie kan starten. Alles is afhankelijk van de ernst van het probleem.