Op welke tijdstippen kan men logopedie volgen?

We werken altijd op afspraak. Aan het begin van het schooljaar wordt een uurrooster opgesteld nadat iedereen zijn voorkeur qua tijdstip(pen) doorgaf. Er wordt gewerkt met een vast uurrooster. Gedurende dit schooljaar komt u dus één of twee keer per week steeds op dezelfde dag en op hetzelfde uur.

Voor de schoolvakanties is er een andere regeling. Aangezien de kinderen dan vrij zijn overdag, kunnen de sessies verplaatst worden. Om dit goed te laten verlopen, wordt ongeveer twee weken op voorhand een brief meegegeven.

In de praktijk kunnen jullie bij ons terecht op volgende tijdstippen (vnl. voor lagere schoolkinderen):
Maandag: 16u15 – 20u15
Dinsdag: 16u15 – 20u10
Woensdag: 12u00 – 20u30
Donderdag: 16u15 – 20u15
Vrijdag: 15u15 – 20u15
Zaterdag: 8u30 – 14u30
Therapieën op school en huisbezoeken vinden plaats buiten deze uren en worden dus overdag gepland.

Waar gaan de sessies door?

De sessies logopedie gaan steeds door in de praktijk (Oedelestraat 12A te Avelgem). Op aanvraag is ook thuisbehandeling mogelijk. Bij dit laatste zal wel een vergoeding worden aangerekend voor verplaatsing. Dit bedrag is afhankelijk van de afstand. Kleuters worden op school behandeld tijdens de lesuren waarvoor geen verplaatsingskosten worden aangerekend. Een beperkt aantal lagere schoolkinderen kan ook logopedie volgen over de middag op school. Wij zijn actief in Avelgem, Rugge, Kerkhove, Berchem, Kluisbergen, Outrijve, Bossuit, Helkijn, Spiere,…

Wat omvat de terugbetaling van het ziekenfonds?

Er wordt altijd getracht een 75% terugbetaling te bekomen van uw ziekenkas. Daarom is volgende procedure noodzakelijk.
Eerst worden enkele tests afgenomen waarbij wordt nagegaan waar de problemen zich situeren en hoe ernstig deze zijn. Aan de hand van deze gegevens wordt een verslag opgemaakt (= aanvangsbilan).
Er is eveneens een voorschrift van de neus- keel- oorarts nodig (adressen worden meegegeven).
In geval van taalproblemen is ook een audiogram en een IQ-test nodig.
Als alle papieren in orde zijn, sturen wij alles door naar uw ziekenfonds waar wordt beslist of u in aanmerking komt voor deze terugbetaling.
Als dit wordt goedgekeurd, is dit geldig voor twee jaar.
Na één jaar moet een nieuw bilan (= evolutiebilan) worden opgemaakt, maar is een consultatie bij de huisarts voldoende.
Bij articulatieproblemen is deze procedure anders, maar is afhankelijk van ziekenfonds tot ziekenfonds. Dat kunnen we dan samen eens bekijken specifiek voor uw ziekenfonds.
Als geconventioneerde logopedisten respecteren wij de overeengekomen tarieven van het RIZIV.

VerstrekkingHonorariaVerzekeringstegemoetkoming
  met voorkeurregelingzonder voorkeurregeling
Aanvangsbilan€33,16€30,16€25,66
Evolutiebilan€47,27€42,77€36,27
Therapiesessie 30 min.€28,33€26,33€22,83
Therapiesessie 60 min.€56,89€52,39€45,89

Deze tarieven gelden enkel voor stoornissen die in de nomenclatuur opgenomen werden. Stoornissen zoals articulatiestoornissen, e.d. worden niet terugbetaald aan het wettelijke tarief, maar veel mutualiteiten geven hiervoor wel een aanvullende verzekering. De juiste tarieven kunnen we jullie geven afhankelijk van het ziekenfonds waar je bent aangesloten.

Hoe verloopt de betaling?

De betaling verloopt maandelijks. In het begin van iedere maand worden rekeningen meegegeven (met de prestaties van de vorige maand). Het volledig honorium dient betaald te worden.
Als het bedrag betaald is, krijgt u het ‘blauw ontvangstbewijs’ (voor afgifte aan uw ziekenfonds) met de volgende factuur.
Cash betalen is mogelijk, maar bij voorkeur wordt het bedrag gestort.

Wat als een sessie niet kan doorgaan?

Als de therapie op het afgesproken tijdstip niet kan doorgaan, om welke reden dan ook, gelieve minstens één dag op voorhand te verwittigen.
Dit kan op volgende contactwijzen:

  • Tel 056/44.47.91
  • GSM 0496/81.03.11
  • Email inge.platteau@telenet.be

Wordt er ook begeleiding gegeven aan kinderen uit het secundair onderwijs?

De leerlingen uit het secundair onderwijs wordt voornamelijk begeleiding gegeven omtrent het leren leren. Ook het opvolgen van de leerstof en het werken aan de algemene basis komt regelmatig voor. U kunt dus ook bij ons terecht met deze hulpvraag.