Op welke tijdstippen kan men logopedie volgen?

We werken altijd op afspraak. Aan het begin van het schooljaar wordt een uurrooster opgesteld nadat iedereen zijn voorkeur qua tijdstip(pen) doorgaf. Er wordt gewerkt met een vast uurrooster. Gedurende dit schooljaar komt u dus één of twee keer per week steeds op dezelfde dag en op hetzelfde uur.

Voor de schoolvakanties is er een andere regeling. Aangezien de kinderen dan vrij zijn overdag, kunnen de sessies verplaatst worden. Om dit goed te laten verlopen, wordt ongeveer twee weken op voorhand een brief meegegeven.

In de praktijk kunnen jullie bij ons terecht op volgende tijdstippen (vnl. voor lagere schoolkinderen):
Maandag: 16u15 – 20u15
Dinsdag: 16u15 – 20u10
Woensdag: 12u00 – 20u30
Donderdag: 16u15 – 20u15
Vrijdag: 15u15 – 20u15
Zaterdag: 8u30 – 14u30
Therapieën op school en huisbezoeken vinden plaats buiten deze uren en worden dus overdag gepland.

Waar gaan de sessies door?

De sessies logopedie gaan steeds door in de praktijk (Oedelestraat 12A te Avelgem). Op aanvraag is ook thuisbehandeling mogelijk. Bij dit laatste zal wel een vergoeding worden aangerekend voor verplaatsing. Dit bedrag is afhankelijk van de afstand. Kleuters worden op school behandeld tijdens de lesuren waarvoor geen verplaatsingskosten worden aangerekend. Een beperkt aantal lagere schoolkinderen kan ook logopedie volgen over de middag op school. Wij zijn actief in Avelgem, Rugge, Kerkhove, Berchem, Kluisbergen, Outrijve, Bossuit, Helkijn, Spiere,…

Wat omvat de terugbetaling van het ziekenfonds?

Er wordt altijd getracht een terugbetaling te bekomen van uw ziekenkas. Daarom is volgende procedure noodzakelijk.
Eerst worden enkele tests afgenomen waarbij wordt nagegaan waar de problemen zich situeren en hoe ernstig deze zijn. Aan de hand van deze gegevens wordt een verslag opgemaakt (= aanvangsbilan).
Er is eveneens een voorschrift van de neus- keel- oorarts nodig (adressen worden meegegeven).
In geval van taalproblemen is ook een audiogram en een IQ-test nodig.
Als alle papieren in orde zijn, sturen wij alles door naar uw ziekenfonds waar wordt beslist of u in aanmerking komt voor deze terugbetaling.
Als dit wordt goedgekeurd, is dit geldig voor twee jaar.
Na één jaar moet een nieuw bilan (= evolutiebilan) worden opgemaakt, maar is een consultatie bij de huisarts voldoende.


We zijn geconventioneerd en hanteren onderstaande tarieven.

  • Vanaf 01/04/2024 zullen we wel vervoerskosten (1,23 euro/sessie) aanrekenen voor therapie op school. Dit om onze tijd, benzine en onderhoud te vergoeden. 
  • Voor cliënten die in de aanvullende verzekering komen hangt de terugbetaling volledig af van het ziekenfonds. Meestal blijft dit beperkt tot de helft ofwel €10 per sessie. We bekijken dit gerust even samen rekening houdend met jullie ziekenfonds.
  • Voor mensen met een verhoogde tegemoetkoming ligt het remgeld lager. Voor meer info kan u ons steeds contacteren.

Hoe verloopt de betaling?

De betaling verloopt maandelijks. In het begin van iedere maand worden rekeningen meegegeven (met de prestaties van de vorige maand). Het volledig honorium dient betaald te worden.
Als het bedrag betaald is, krijgt u het ‘blauw ontvangstbewijs’ (voor afgifte aan uw ziekenfonds) met de volgende factuur.
Cash betalen is mogelijk, maar bij voorkeur wordt het bedrag gestort.

Wat als een sessie niet kan doorgaan?

Als de therapie op het afgesproken tijdstip niet kan doorgaan, om welke reden dan ook, gelieve minstens één dag op voorhand te verwittigen.
Dit kan op volgende contactwijzen:

  • Tel 056/44.47.91
  • GSM 0496/81.03.11
  • Email inge.platteau@telenet.be

Wordt er ook begeleiding gegeven aan kinderen uit het secundair onderwijs?

De leerlingen uit het secundair onderwijs wordt voornamelijk begeleiding gegeven omtrent het leren leren. Ook het opvolgen van de leerstof en het werken aan de algemene basis komt regelmatig voor. U kunt dus ook bij ons terecht met deze hulpvraag.